En robust lösning för industriella tillämpningar!

Vi erbjuder dig en optimal kombination av datorer, tillbehör och support

Kontakta oss.

Tel 031-706 36 40 eller på info@setek.se

Helhetslösningar – från leverans till support

SETEK Systems AB har under många år byggt upp ett gediget kunnande kring mobila datorer och tablets för industriell användning i krävande miljöer. Exempel på detta är inom fordonsverkstäder, försvarsapplikationer och geoteknisk mätning, datainsamling och dokumentation ute i fält. Vi levererar förutom själva hårdvaran med tillbehör även råd och hjälp med ditt kompletta system, så att du får en flexibel och väl anpassad totallösning till dina behov. Därtill får du givetvis support och hjälp med olika logistiklösningar som gör att du helt kan fokusera på själva användningen av produkterna/systemet.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av Panasonic och Getac och hjälper dig att hitta rätt och kostnadseffektiva produkter för din tillämpning. Specifikationer och prestanda nedan.