Du får i SETEK tillgång till en bred resurs inom elektronikutveckling. Det innebär att vi erbjuder alla steg från specifikation till produktion:

– Kretsschema
– Mönsterkortsunderlag
– Fysisk CAD-modell
– Materialspecifikation
– Tillverkningsunderlag

Kretsschema

Vi ritar konstruktionerna i Altium Designer och Multisim. Under konstruktionsarbetet kan vi även simulera och verifiera att allt fungerar som förväntat. Det ger Dig som kund en trygghet i utvecklingsprocessen.

Mönsterkortsunderlag

När konstruktionen är klar överförs filerna till ett CAD-underlag för mönsterkorts-
framtagning. Detta gör vi i Altium Designer eller UltiBoard. Vi tar även hänsyn till övriga förutsättningar, exempelvis EMC-parametrar.

Fysisk CAD-modell

En finess med Altium Designer är att man får en 3D-modell av konstruktionen när
komponenter är valda och ”placerade” på mönsterkortet i CAD-filerna. Den kan sedan överföras till ett mekaniskt CAD-program som ett objekt. Då kan vi verifiera att
elektronikkonstruktionen får plats där den är tänkt att vara redan innan man tar fram prototyper. Eventuella justeringar går då mycket fortare och blir billigare jämfört med att tillverka ett antal prototyper.

Materialspecifikation och Tillverkningsunderlag

När allt är klart så skickas alla underlag till vald kontraktstillverkare. Det är klokt att tidigt välja en kontraktstillverkare för att så långt som möjligt kan välja komponenter bland
tillverkarens standardsortiment. Erforderliga testinstruktioner, testprogramvara och övriga monteringsinstruktioner överförs till kontraktstillverkaren.