SETEK deltar sedan några år i ett antal forskningsprojekt. Vår uppgift i dessa är att industrialisera och kommersialisera akademiska resultat.

Vi tillgängliggör avancerad teknisk forskning för industriella behov

Exempel på projekt där SETEK deltar:

Kondensationssensor

Inom EU pågår ett stort program kring industrialisering av forskningsresultat inriktade på SME:s. I ett av dessa har ett tyskt forskningsinstitut tagit fram ett sensorelement för detektering av kondesationsutfällning. SETEK har tagit fram elektroniken till detta och kompletterat med ytterligare sensorer (temperatur och acceleration) till en ESU – electronic sensor unit. Denna ESU används därefter i ett antal andra forskningsprojekt och är tillgänglig även för andra ändamål. I detta projekt har SETEK arbetat i gott och nära samarbete med Swerea IVF I Mölndal.

Skärvätskeanalys

Vid skärande bearbetning är det viktigt att hålla reda på skärvätskans egenskaper. Parametrar som pH-värde, koncentration och TA (total alkalinitet) är exempel på vad som kan övervakas med det system som tas fram. I samverkan med forskningsinstitutet Acreo i Göteborg har vi utvecklat och monterat apparatskåpet för applikationen.

Metalldetektering i processavloppsvatten

Inom metallindustri är det viktigt att metaller inte släpps ut i processavloppsvatten från exempelvis en galvaniseringsanläggning. Tillsammans med Swerea KIMAB i Kista har vi tagit fram en utrustning för mätning av zinkhalt i vatten. Den första prototypen är provad i fält och under 2017 färdigställs ytterligare ett system, kompletterat med styrfunktioner för processkemikalier i reningsanläggningen.

Kolvätedetektering i dricksvattenintag

Kolväteföreningar, framför allt dieselbränsle, har en extrem förmåga att smaksätta vatten. Tillsammans med Acreo i Kista har vi tagit fram ett system baserat på ultraviolett fluorescens för att detektera även små mängder kolväten i råvattenintag för ett antal deltagande vattenverk.