Leveranser till dig eller direkt till dina kunder? Du bestämmer!

Globala leveranser

Lager, logistik och leverans

SETEK har under åren byggt upp en gedigen förmåga och kapacitet att hantera mycket stora tillverkningsvolymer. Vi kan dessutom vara ditt buffertlager om du har önskemål om att skicka produkterna i omgångar eller på avrop. Du slipper därvid att hantera såväl stora lagerkostnader som fysiskt lagerutrymme.

Till hela världen

Du kanske har dina produktmottagare på en internationell marknad? Vi löser smidigt dina önskemål om direkta leveranser till dina kunder eller agenter. Hantering av spedition, tullklarering och övrig exportrelaterad verksamhet hanterar vi dagligen.