Du erbjuds mekanisk konstruktion på bred front. Du kan få allt från ren mekanisk design och konstruktion av enskilda detaljer till kompletta apparatskåp eller kapsling och inbyggnadslådor till elektroniska apparater. Vi har dessutom en egen 3D-skrivare för riktig snabb prototypframtagning.

Utveckling:

– Mekanisk design
– CAD
– 3D-skrivare

CAD/Konstruktion

Vi konstruerar all mekanik i SolidWorks® för att snabbt och smidigt kunna ta fram designförslag och produktionsunderlag.

3D-skrivare

SETEK har tillgång till en egen 3D-skrivare för ”rapid prototyping”. Det innebär att vi snabbt kan ge dig även fysisk modell av det du vill ha. Du kan då vrida och vända på den, övertyga dig om att detaljen har rätt utseende och kan testa att den passar där du vill ha den.

Produktionsförberedelser / tillverkningsunderlag

När konstruktionen är klar och godkänd skickar vi produktionsunderlag till den valde produktionspartnern.