Kvalitetssäkrad utveckling/tillverkning och miljöhänsyn – för en långsiktigt hållbar verksamhet.

Med omsorg om vår planet.

Ansvar

SETEK har väl utvecklade rutiner för ett genomtänkt såväl kvalitets- som miljöarbete och tillämpar dessa i hela organisationen. Största nytta med minsta påverkan är den gemensamma ledstjärnan i vårt arbete.

Certifiering

SETEK är sedan 1999 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat 14001 varför kvalitets- och miljömedvetenheten är ordentligt förankrad i organisationen.