Projektstyrning – att få det som man vill ha det.

Från projektledning till projektstyrning

PROJEKTSTYRNING

Att driva ett projekt är att lägga ett pussel. Det är många bitar som skall passa i varandra. Pusslet blir dessutom lättare om bitarna först sorteras och därefter läggs i en logisk ordning.

På samma sätt är det viktigt att definiera ett projekt i lagom stora bitar, sortera dem och genomföra dem i rätt följd. Om du vill så kan vi avlasta eller komplettera din organisation med en erfaren projektledare.

En erfaren projektledare leder inte bara projektet – han/hon styr det

  • mot uppställda krav/mål
  • inom tidplan
  • inom överenskommen budget