När utvecklingsarbetet är klart och konstruktionen verifierad är det dags för tillverkning. Vi hjälper dig hela vägen till färdig produkt.

Från prototyp till produkt

Elektroniktillverkning

Till slut är elektronikutvecklingen klar och det är dags för tillverkning. Genom att SETEK uteslutande jobbar med produktutveckling är utvecklingsarbetet helt inriktat på att konstruktionen skall vara anpassad för en rationell tillverkning. Gällande regelverk är beaktat och lösningen testad vilket gör att din produkt har mycket goda förutsättningar att direkt klara nödvändiga kvalificeringar och certifieringar.

Mekanisk Tillverkning

När mönsterkorten är tillverkade skall de vanligen monteras i någon form av rack eller låda. SETEK hjälper dig att hitta rätt metod och utförande för att din produkt skall bli robust och tillförlitlig.

Kablage

En viktig detalj är sammankoppling av olika detaljer och produkter. Även om trådlös teknik numera är ”vardagsmat” krävs ofta kablar för signal- och kraftöverföring. De flesta av SETEK:s leveranser omfattar många olika typer av kablage som skräddarsys till varje system – även ditt.

Slutmontering

Till slut kommer alla bitarna på plats till en komplett produkt. Det innebär förutom själva apparaten även emballage och dokumentation. Självklart har vi bra koll på konfigurationsstyrningen så att du vet vilken version ett givet serienummer och/eller tillverkningsomgång representerar.