SETEK har bredd och lång erfarenhet för att ge dig trygghet i din utvecklingsprocess. Ett kvalitetssäkrat arbetssätt och god flexibilitet gör att vi snabbt kan anpassa oss om dina behov och/eller  förutsättningar ändras under uppdragets gång.

Partnerskapet med SETEK
– din trygghet i projektet

Vi skapar värde

Du får SETEK som partner i ditt utvecklingsarbete. Genom detta skapas en flexibel och effektiv relation mellan oss och du får resultat snabbt, effektivt och rätt – direkt!

Vi levererar trygghet

Du får hos SETEK en ”one stop shop”. Det innebär att om du vill kan vi hantera alla steg och processer från prototyp till produkt. Om du så önskar kan vi dessutom hjälpa dig med specifikationsarbetet och kvalificerad projektledning.

Vi arbetar tillsammans

Vår erfarenhet och arbetsmodell bygger på en nära relation med dig. Nästan som om SETEK vore en del av din egen organisation. Du får alltid tag på oss vid behov och får den återkoppling från projektet så som du vill ha den.