När behovet är som störst är SETEK som närmast…

Vår hjälpande hand är aldrig långt borta

Ibland händer det som inte skall hända. Din produkt kan gå sönder, kanske hos någon av dina kunder och behöver snabbt bytas ut. SETEK har levererat kundprodukter i mycket stora volymer och har en etablerad rutin för att snabbt hantera supportbehov. SETEK:s 24-timmarsservice är ett begrepp.

I begreppet support innefattar vi även önskemål om vidareutveckling eller annan förändring av dina produkter. Hör bara av Dig till oss så löser vi det.

SETEK är med dig hela vägen från prototyp till produkt, från utveckling till avveckling.